Cenik storitev

Cene ne vključujejo 22 % DDV in so okvirne. Dejanska vrednost projekta je odvisna od lastnosti gradiva zato zahtevajte neobvezujočo ponudbo!

Pretipkavanje, optično branje in urejanje slovenskih besedil – od 2,035 EUR na stran:

Pretipkavanje slovenskih besedil iz dokumentov, tiskovin, embalaže, fotografij, knjig, revij, časopisov, slik in drugih oblik slikovnega zapisa.

Storitev Enota Cena
Navadno pretipkavanje besedila stran 2,035 EUR
Pretipkavanje z lekturo besedila stran 4,675 EUR
OCR (optično prepoznavanje besedila) z osnovnim pregledom stran 1,045 EUR
Transkripcija zvočnega posnetka v slovenskem jeziku ura posnetka 95,13 EUR*
*Okvirna cena. Natančnejša ocena stroška je možna ob analizi posnetka.

Pretipkavanje, optično branje in urejanje tujejezičnih besedil – od 2,475 EUR na stran:

Pretipkavanje tujejezičnih besedil iz dokumentov, tiskovin, embalaže, fotografij, knjig, revij, časopisov, slik in drugih oblik slikovnega zapisa.

Storitev Enota Cena
Navadno pretipkavanje besedila stran 2,475 EUR
Pretipkavanje z lekturo besedila stran 8,635 EUR
OCR (optično prepoznavanje besedila) z osnovnim pregledom stran 1,595 EUR
Transkripcija zvočnega posnetka v tujem jeziku ura posnetka 170,59 EUR*
*Okvirna cena. Natančnejša ocena stroška je možna ob analizi posnetka.

Oblikovanje besedil in priprava za tisk

Urejanje in grafično oblikovanje pretipkanih slovenskih in tujejezičnih besedil iz dokumentov, tiskovin, embalaže, rokopisov, fotografij, knjig, revij, časopisov, slik in drugih oblik slikovnega zapisa.

Storitev Enota Cena
Preprosto oblikovanje besedila
(slovnični pregled, poravnava besedila, vstavljanje slik, ureditev vrste in velikosti pisave)
stran 0,825 EUR
Zahtevno oblikovanje - uskladitev grafične podobe
(oblikovanje in zamik odstavkov in tabel, dodajanje barvnih in grafičnih elementov, izdelava kazala vsebine)
stran 1,21 EUR
Zelo zahtevno oblikovanje - popolna reprodukcija izvirnika
(oblikovanje večkolonskega besedila, prepletanje besedila in slik, ločeno oblikovanje elementov za sode in lihe strani)
stran 1,925 EUR

Slovarček

  1. Stran je obračunska enota, določena kot 1.500 znakov brez presledkov. Mogoče jo poznate tudi pod imenom standardna prevajalska stran.
  2. Lektura pomeni, da med prepisovanjem popravimo napake v izvirnem besedilu, npr. vstavimo manjkajoče vejice, nato pa bo naš lektor besedilo pregledal in popravil. Tako vaše pretipkano besedilo ne bo vsebovalo napak, ki bi motile prevajalce, računalniško obdelavo besedila itd.
  3. Oblikovanje pomeni, da bomo poskrbeli za oblikovno identičnost izvirnika in pretipkanega besedila.